De ondernemersvereniging Dorpshart Lisse stelt zich ten doel het Dorpshart zowel promotioneel als commercieel aantrekkelijk te laten blijven ten opzichte van de omliggende winkelcentra. Daarnaast wil zij ook de sterke regiofunctie die Lisse als centrum heeft blijven handhaven en zo mogelijk verder uitbouwen.

Ondernemersvereniging Dorpshart Lisse streeft eenheid na en komt op voor uw en ons belang. Belangrijk in deze is, dat de dialoog blijft bestaan tussen het bestuur en de leden, teneinde als een sterk front naar buiten te kunnen treden en duidelijkheid naar de consument, de gemeente, centrummanager en andere doelgroepen of gesprekspartners te verschaffen.

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier

Contactgegevens

Ondernemersvereniging Dorpshart Lisse
Postbus 117
2160 AC Lisse

E-mailadres algemeen: info@dorpshartlisse.nl
E-mailadres administratie: administratie@dorpshartlisse.nl

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit: 

Voorziter: Evert Vrijenhoek
Penningmeester: Terry Wassenaar, Slaapkenner Lisse
Secretaris: Jan Kik, Bril Jan't
Bestuurslid: Sander Bakker, Mens makelaars
Bestuurslid: Michiel van der Borg, Stichting Lisse Marketing
Bestuurslid: Vacature
Bestuurslid: Dave Weijers, De Heerekamer