Het Blokhuis Lisse wordt ingrijpend opgefrist zodat de uitstraling en aantrekkingskracht van het winkelcentrum en het Dorpshart Lisse behouden blijft en wordt vergroot. De eigenaren van het winkelcentrum Blokhuis hebben samen met de winkeliersvereniging, het centrummanagement en grondeigenaar gemeente Lisse het plan omarmd om Winkelcentrum Blokhuis, als onderdeel van het Dorpshart Lisse, van een frisse en eigentijdse look te voorzien. De uitstraling aan de buitenzijde van de winkels en de bestrating in het Blokhuis verdient een make over.

Sinds enige tijd zijn verschillende pand- en grondeigenaren in het winkelgebied een nauwere samenwerking aangegaan. Het hoofddoel van deze samenwerking is de aantrekkelijkheid van het winkelgebied Blokhuis en de leefomgeving te vergroten, zodat bewoners en bezoekers ook in de toekomst met plezier in ons dorp blijven wonen en winkelen. Gelegen in het hart van de Bollenstreek is Blokhuis uitermate geschikt om bezoekers en klanten uit de gehele regio te trekken. Met zijn authentieke winkels, liefde voor detail, service en vakmanschap en uitgerust met ruime en gratis parkeergelegenheid is Blokhuis een toekomstbestendig winkelgebied. 

Het winkelcentrum Blokhuis is belangrijk voor het dorp Lisse en gezichtsbepalend voor het gehele Dorpshart. Toenemende concurrentie en veranderd consumentengedrag bevestigen het belang van een gezamenlijke investering door de eigenaren, waaronder de gemeente Lisse. De timing is perfect en sluit aan op meerdere plannen die in de nabije toekomst van het Dorpshart zullen gaan plaatsvinden. Als gevolg van deze investering krijgt Blokhuis weer een eigentijdse op de toekomstgerichte uitstraling, hetgeen ten goede komt aan de winkeliers en de woningen in en rond het Blokhuis. De eigenaren willen met de investeringen een impuls te geven aan de gezamenlijke inspanningen van alle andere ondernemers om naar een positieve toekomst te werken. Het winkelcentrum heeft een belangrijke winkelfunctie voor de omgeving. De provincie Zuid-Holland heeft in haar visie Duin- en Bollenstreek al eerder aangeven dat het Dorpshart van Lisse, naast dat van Katwijk, aangewezen als de twee toekomstbestendige centrumgebieden. En beide zullen ook een regionale verzorgingsfunctie bekleden. De geografische ligging, het verzorgingsgebied, het aanbod, de mix van winkels en horeca, als mede de mix van filiaalbedrijven en lokale detailhandel maken Dorpshart Lisse het nog steeds goed doet. Het winkelcentrum Blokhuis heeft een unieke en gezichtsbepalende rol voor het gehele Dorpshart.

Het ontwerp

Samen met de verschillende eigenaren, de architect en adviseurs van de gemeente is een mooi plan gemaakt voor de renovatie van Blokhuis. Het voorlopig ontwerp is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Allereerst is een aantal herstelwerkzaamheden noodzakelijk.
  2. Daarnaast moet rekening worden gehouden met modernisering.
  3. Ook moet het ontwerp een wezenlijke verfraaiing bieden.

Ook wordt er aandacht besteed aan het straatmeubilair en zal het bloemige karakter van de Bollenstreek terug te vinden zijn. Opvallend is dat de parapluvormige kappen komen te vervallen. Bij de ingang vanaf de Kanaalstraat komt bij de ingang een lichte poort met ledverlichting. Aan de noordzijde bij de entree van Albert Heijn wordt de entree voorzien van een groene gevel. Verder wordt in het Blokhuis al het straatwerk vernieuwd en gevels/luifels vervangen. 

De transformatie vereist respect voor de infrastructuur die nodig is om winkelen en wonen in en om Blokhuis mogelijk te houden. De vernieuwing is afgestemd op de behoefte aan groen en licht. Daarbij vormt het voorlopig plan een vloeiende overgang met de huidige bebouwing.

Sfeerimpressie

Om inzicht te geven in de toekomstige situatie is een sfeerimpressie gemaakt in de vorm van een video. Hieronder is te zien hoe winkelcentrum Blokhuis, als onderdeel van Dorpshart Lisse, er in de nabije toekomst uit komt te zien.

Vragen

De winkeliers, horecaondernemers en bewoners op en rond het Blokhuis en Dorpshart Lisse krijgen een brief uitgereikt waarin verder wordt ingegaan op de plannen. In deze brief staat ook een e-mailadres vermeld waarmee geïnteresseerden (ondernemers en bewoners) vragen kunnen stellen en worden uitgenodigd voor een digitale sessie waarin wordt ingegaan op de vragen die zijn gesteld. Verder zal er gecommuniceerd gaan worden hoe de definitieve plannen eruit zullen zien en wanneer de werkzaamheden definitief zullen plaatsvinden. Wilt u aanwezig zijn bij de digitale vragenavond? Aanmelden kan via info@dorpshartlisse.nl.

Actuele informatie zal terug te vinden zijn op de website van Dorpshart Lisse via www.dorpshartlisse.nl.

Centraal contactpersoon voor het project is centrummanager Eva Rusman. Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen over het project, neem dan contact met haar op via info@dorpshartlisse.nl.